מספר טלפון


5672009 - 03 (פקס) אגף ביקורת
5672030 - 03 (פקס) סקטור ניהול פיננסי
5672034 - 03 (פקס) מרכז עסקים ראשי תא
5672052 - 03 (פקס) סקטור לקוחות מיוחדים והתיישבות
5672074 - 03 (פקס) אשראי בכיר
5672088 - 03 (פקס) מערך משאבי אנוש ומינהל
5672102 - 03 אגף לוגיסטיקה מינהל והתייעלות
5672113 - 03 'פקס'
5672128 - 03 סקטור בנקאות אישית
5672129 - 03 (פקס) סקטור בנקאות אישית
5672139 - 03 (פקס) סקטור קופות גמל
5672222 - 03 מחלקת הגביה
5672424 - 03 חברת אגוד ליסינג בע"מ
5672450 - 03 (פקס) חברת אגוד ליסינג בע"מ
5672555 - 03 חלקאי סניף
5672700 - 03 השקעות דיסקונט בע"מ חברת
5672727 - 03 ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ
5672777 - 03 חברה לנכסים ולבנין בע"מ
5672801 - 03 אילנות דיסקונט בע"מ