מספר טלפון


5677237 - 03 הפול המאגר הישראלי לביטוחי רכב מחלקת פוליסות
5677303 - 03 המזכירות מרכזיה איגוד חברות הביטוח בישראל
5677306 - 03 המחלקה לתלונות הציבור
5677324 - 03 התאחדות חברות לביטוח חיים המזכירות
5677324 - 03 התאחדות חברות לביטוח חיים המזכירות
5677328 - 03 הנהלת החשבונות
5677328 - 03 הנהלת חשבונות
5677333 - 03 מרכזיה איגוד חברות הביטוח בישראל
5677333 - 03 בית הביטוח בע"מ
5677338 - 03 מרכז סליקה של חב' הביטוח המזכירות
5677342 - 03 הנהלת החשבונות
5677347 - 03 הנהלה
5677348 - 03 מחלקה סוציאלית
5677349 - 03 הנהלה
5677354 - 03 גוף תביעות
5677355 - 03 מחלקת תביעות
5677356 - 03 גוף תביעות
5677366 - 03 הנה"ח
5677373 - 03 המכללה לביטוח
5677374 - 03 המכללה לביטוח
5677375 - 03 המכללה לביטוח מזכירות
5677376 - 03 המכללה לביטוח מזכירות
5677381 - 03 לביטוחי רכב לשכת מנכ"ל הפול המאגר הישראלי
5677385 - 03 לביטוחי רכב מדור תביעות הפול המאגר הישראלי
5677395 - 03 סוציאלית מחלקה
5677411 - 03 בורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
5677411 - 03 הבורסה לניירות ערך בורסה לניירות ערך בתא בע"מ