מספר טלפון


5687333 - 03 אלון יגאל
5687500 - 03 ערוץ 5 ערוץ הספורט
5687777 - 03 מאגרי אנוש ש כ מאגרי אנוש הנהלה
5687777 - 03 ש כ מאגרי אנוש הנהלה
5687800 - 03 החברה מינהלת
5687811 - 03 מוסדות וממשלה חטיבת
5687841 - 03 מערכות עיסקיות חטיבת
5687861 - 03 חטיבת זמן אמת
5687871 - 03 חטיבת טכנולוגיות
5687878 - 03 קונתהל בע"מ משרד ראשי
5687881 - 03 חטיבת מוצרים
5687888 - 03 'פקס'