מספר טלפון


5693029 - 03 התנדבות של צה"ל בלשכת גיוס מרכז מידע התנדבות יחידות
5693029 - 03 של צה"ל בלשכת גיוס מרכז מידע יחידות התנדבות
5693142 - 03 צבאי לעירעורים בית דין
5693171 - 03 צבאית רבנות
5693174 - 03 בית "הצנחן
5693177 - 03 צבאית ראשית סנגוריה
5693247 - 03 לעבודה אקדמאית מנהל גיוס מזכירות הועדה
5693247 - 03 לעבודה אקדמאית מנהל גיוס אכ"א מזכירות הועדה
5693315 - 03 תזמורת
5693315 - 03 צהל תזמורת תיזמורת
5693666 - 03 קבילות חיילים קצין
5693807 - 03 מרכז התנדבות למילואים
5693808 - 03 מרכז התנדבות למילואים
5693810 - 03 מרכז התנדבות למילואים
5693886 - 03 חיל האויר ד צ בטאון
5693886 - 03 חיל האויר ד צ בטאון