מספר טלפון


5694071 - 03 ולת"מ מדור
5694072 - 03 מדור אישורים
5694128 - 03 גימלאות מדור
5694128 - 03 מדור גימלאות אכ"א
5694153 - 03 מערכות בטאון חיל האויר עיתונים
5694265 - 03 המרפאה לשכת קצינת העיר
5694289 - 03 לבי קרן לבי למען בטחון ישראל
5694289 - 03 קרן לבי למען בטחון ישראל
5694352 - 03 חיל האויר ד צ בטאון
5694352 - 03 חיל האויר ד צ בטאון
5694438 - 03 קצין העיר תל אביב קבלת קהל
5694441 - 03 מדור אישורים
5694512 - 03 עתון חיילי ישראל במחנה
5694512 - 03 עתון חיילי צה"ל במחנה
5694900 - 03 ולת"מ מדור
5694909 - 03 מדור ולתמ
5694918 - 03 'פקס'