מספר טלפון


5695041 - 03 מודעות מח'
5695055 - 03 התנדבות של צה"ל בלשכת גיוס מרכז מידע התנדבות יחידות
5695055 - 03 של צה"ל בלשכת גיוס מרכז מידע יחידות התנדבות
5695059 - 03 התנדבות של צה"ל בלשכת גיוס מרכז מידע התנדבות יחידות
5695059 - 03 של צה"ל בלשכת גיוס מרכז מידע יחידות התנדבות
5695195 - 03 בית הצנחן
5695286 - 03 נתב"ג צבאי טרמינל
5695286 - 03 צבאי טרמינל
5695451 - 03 צבאית ראשית טלפונים צנזורה
5695610 - 03 לבי קרן לבי למען בטחון ישראל
5695610 - 03 קרן לבי למען בטחון ישראל
5695660 - 03 לשכת קצינת העיר
5695838 - 03 עתון חיילי ישראל במחנה
5695838 - 03 עתון חיילי צה"ל במחנה
5695863 - 03 עתון חיילי ישראל במחנה
5695863 - 03 עתון חיילי צה"ל במחנה