מספר טלפון


5737002 - 03 יצחקוב פנטום מוקי ויצחק
5737777 - 03 נוי שם