מספר טלפון


5738001 - 03 מנור עינת
5738080 - 03 מידנע תקשורת בע"מ
5738888 - 03 מידנע תקשורת בע"מ
5738889 - 03 מידנע תקשורת בע"מ