מספר טלפון


5771010 - 03 הזמנות מחלקת
5771102 - 03 כירורגיה פנימית גריאטריה גריאטריה טיפול נמרץ
5771105 - 03 יולדות
5771106 - 03 א' פנימי
5771107 - 03 גריאטריה טיפול נמרץ
*577111 - 03
5771120 - 03 מיון כללי
5771125 - 03 חדרי ניתוח
5771130 - 03 מיון כללי
5771131 - 03 יחסי ציבור
5771133 - 03 ש ר פ
5771137 - 03 חשבונות הנהלת
5771138 - 03 הנהלת חשבונות
5771140 - 03 מיון נשים
5771141 - 03 משרד קבלת חולים
5771145 - 03 ושחרור קופה
5771146 - 03 הנההלת בית החולים
5771146 - 03 הנהלת בית החולים
5771149 - 03 נשים כירורגיה פנימית גריאטריה גריאטריה טיפול נמרץ
5771156 - 03 רב בית החולים
5771162 - 03 מעבדה כימית
5771164 - 03 מעבדה בקטריולוגית
5771167 - 03 ארגון ת מ ר
5771175 - 03 מכון רנטגן
5771177 - 03 (פקס) הנההלת בית החולים
5771180 - 03 יולדות נשים כירורגיה פנימית גריאטריה גריאטריה טיפול נמרץ
5771182 - 03 פגים
5771184 - 03 קצין הביטחון
5771185 - 03 רכש ואספקה
5771193 - 03 בית מרקחת
5771195 - 03 מטבח מרפאות חוץ
5771209 - 03 מכון לרפואה משלימה
5771210 - 03 אוכל חדר
5771228 - 03 פגים יילודים ילדים יולדות נשים כירורגיה פנימית גריאטריה גריאטריה טיפול נמרץ
5771238 - 03 מכון גאסטרו
5771238 - 03 מיון ילדים
5771258 - 03 מרפאות חוץ
5771261 - 03 גריאטריה גריאטריה טיפול נמרץ
5771302 - 03 מוקד זימון תורים
5771313 - 03 מודיעין ומשרד
5771320 - 03 מעבדה רנטגן אולטרה סאונד
5771323 - 03 בית מרקחת
5771340 - 03 (פקס) מודיעין ומשרד
5771340 - 03 התפתחות הילד
5771342 - 03 רנטגן אולטרה סאונד
5771349 - 03 'פקס'
5771350 - 03 מודיעין ומשרד
5771361 - 03 רנטגן אולטרה סאונד
5771383 - 03 פיזיוטרפיה מוקד זימון תורים
5771390 - 03 מרפאת שיניים
5771391 - 03 שיניים מרפאת
5771444 - 03 אסם הנהלה ראשית
5771444 - 03 "נקיד אסם בני ברק
*577151 - 03
*577155 - 03
*577181 - 03
*577185 - 03
*577191 - 03