מספר טלפון


6072000 - 03 מריל לינץ
6072050 - 03 פקס) מגדל) עגול
6072111 - 03 אייר קנדה חברת תעופה מחלקת הזמנות
6072220 - 03 ברקמן וקסלר עוד
6072222 - 03 ברקמן וקסלר עוד
6072500 - 03 מזכירות תלמידים
6072501 - 03 ראש מגמה
6072504 - 03 חד סיסטם
6072506 - 03 ספרייה סולד
6072507 - 03 פקס) מזכירות) תלמידים
6072508 - 03 פקס) ספרייה) ספרייה סולד
6072701 - 03 מזכירות משק
6072703 - 03 מזכל קרן הקבוץ הדתי
6072704 - 03 קרן הקבוץ הדתי
6072705 - 03 הנהלת חשבונות
6072706 - 03 מזכירות חברה
6072725 - 03 אגף חברה
6072731 - 03 עמודים אגף חברה
6072732 - 03 מחלקת משימתיות
6072737 - 03 עלומים ניהול השקעות
6072739 - 03 חבר העמים
6072777 - 03 הקיבוץ הדתי מרכזיה
6072929 - 03 קשר בראל ושות' פרסומאים בע"מ