מספר טלפון


6078100 - 03 חטיבת הקצאות ופיתוח
6078300 - 03 נכסי אריאל נכסי ח נ אריאל בע"מ יפו
6078300 - 03 נכסי ח נ אריאל בע"מ יפו
*607840 - 03
*607888 - 03