מספר טלפון


6080000 - 03 מוקד ארצי לקבלת מידע וקביעת תורים
6080000 - 03 מרכז רפואי מוקד ארצי לקביעת תורים וקבלת מידע
6080100 - 03 אמפל ישראל) בע"מ)
6080101 - 03 (פקס) אמפל ישראל) בע"מ)
6080666 - 03 טריפל סי מיחשוב בע"מ
6080667 - 03 (פקס) טריפל סי מיחשוב בע"מ
6080668 - 03 טריפל סי הפצה
6080669 - 03 (פקס) טריפל סי הפצה
6080700 - 03 לאומית לעתיד בע"מ משרדי הנהלה
6080800 - 03 מוקד שירות ותמיכה
6080810 - 03 מוקד זימון תורים