מספר טלפון


6102000 - 03 טרסט בע"מ בנקרס
6102121 - 03 קווי זהב סחר אלקטרוניקה בע"מ יורונט
6102200 - 03 טיילור נלסון סופרס טלסקר בע"מ
6102222 - 03 מערכות מידע בע"מ תכנים
6102610 - 03 קומטק בע"מ
6102802 - 03 חנה מזכירתו של צדוק הלוי קרופמן
6102805 - 03 שמוליק רו"ח מלמד
6102807 - 03 מרים מנהלת חשבונות פנים גרינברגר
6102808 - 03 מיכל משכורנית ניצן
6102810 - 03 עופר מנהל מחלקה כלכלית תודר
6102811 - 03 איריס מנכ"ל אורבינקס אפרת
6102812 - 03 ליאח הפקת חשבונות נחום
6102813 - 03 שוש מזכירתו של נחום מידר כהן
6102815 - 03 יסכה הוצל"א והדרכות שטיינברג
6102825 - 03 רינה עוזרת מנכ"ל לפידות
6102826 - 03 יוסי כלכלן לסטר
6102828 - 03 א בר ניר שרותי מינהל בע"מ
6102828 - 03 אורבניקס בע"מ
6102830 - 03 חנה רו"ח חרסונסקי
6102844 - 03 ציון אחראי מיחשוב רובין