מספר טלפון


6170000 - 03 הזמנות ומידע חול ובארץ
6170008 - 03 שיווק ליסינג תפעולי
6170010 - 03 ליסינג תפעולי
6170050 - 03 אוויס דן רנט א קאר בע"מ משרד ראשי
6170111 - 03 סופר פוש מערכות שווק בע"מ
6170510 - 03 אמגון בע"מ הנהלה
6170512 - 03 דואר שליחים מוקד רמת גן
6170513 - 03 דואר שליחים מוקד רמת גן
6170744 - 03 מחלקת זכויות חברים
6170800 - 03 יתד נאמן עיתון יומי
6170900 - 03 סנטר בע"מ הום