מספר טלפון


6176222 - 03 הצומת פקס) העצמאות) העצמאות פקס) העליה) העליה פקס) הנמל) הנמל פקס) המעפילים) המעפילים פקס) המאספים) המאספים פקס) הכיכר) הכיכר פקס) הדרור) הדרור הדרום פקס) הדר) יוסף
6176333 - 03 אחיעזר בני ברק
6176355 - 03 פקס) אחיעזר) אחיעזר בני ברק
6176422 - 03 משרדי ההנהלה
6176533 - 03 מעבדה מוקד זימון תורים
6176535 - 03 בית מרקחת
6176555 - 03 (פקס) מודיעין ומשרד
6176565 - 03 מודיעין ומשרד
6176565 - 03 מוקד זימון תורים
6176565 - 03 מכבי טף
6176565 - 03 מוקד אישפוז יום נשים
6176565 - 03 אולטרה סאונד
6176577 - 03 מרפאת שיניים
6176588 - 03 אופטומטריה מעבדה מוקד זימון תורים
6176622 - 03 מכון סלע להתמחות במחשבים
6176627 - 03 (פקס) מכון סלע להתמחות במחשבים
6176637 - 03 (פקס) סלע מעבדות תקשורת ומערכות בע"מ
6176666 - 03 מכללת כלנית כרמון
6176666 - 03 סלע מעבדות תוכנה והדרכה בע"מ
6176666 - 03 קבוצת סלע מחשבים בע"מ
6176666 - 03 קבוצת סלע מעבדות תוכנה והדרכה בע"מ
6176667 - 03 (פקס) סלע מעבדות תוכנה והדרכה בע"מ
6176688 - 03 סלע מעבדות תקשורת ומערכות בע"מ
6176688 - 03 סלע סיסטמס סלע מעבדות תקשורת ומערכות בע"מ
6176701 - 03 פרומין שיווק (5791) בע"מ
6176900 - 03 (פקס) סלע מעבדות תוכנה והדרכה בע"מ