מספר טלפון


6263000 - 03 סמנכל משאבי ניהול
6263009 - 03 (פקס) סמנכל משאבי ניהול
6263011 - 03 סגן סמנכל משאבי ניהול
6263070 - 03 בטיחות ארצית מהנדס
6263073 - 03 'פקס'
6263100 - 03 מנהל אגף בינוי ונכסים
6263109 - 03 פקס) מנהל) אגף בינוי ונכסים
6263155 - 03 האינהורן אוסקר
6263200 - 03 מנהל אגף פיתוח מנהלים
6263209 - 03 (פקס) מנהל אגף פיתוח מנהלים
6263309 - 03 פקס) כח) אדם להגשת מועמדות ארצי
6263400 - 03 מנהל אגף הדרכה
6263409 - 03 (פקס) מנהל אגף הדרכה
6263500 - 03 מנהל אגף תכנון ואירגון
6263509 - 03 (פקס) מנהל אגף תכנון ואירגון