מספר טלפון


6300101 - 03 מזכירות כללית
6300111 - 03 מרכזייה מכללת תל אביב לימודי תואר קורסים והשתלמויות
6300114 - 03 לימודי חוץ קורסים למשרד
6300115 - 03 לימודי חוץ קורסים למשרד
6300117 - 03 גזברות פקס) מזכירות) מזכירות כללית
*630012 - 03
6300141 - 03 מילתם (תיירות)
6300142 - 03 דיקינסון פרלי
6300150 - 03 הנדסאים תעשייה וניהול
6300151 - 03 מחשבים הנדסאים תעשייה וניהול
6300152 - 03 בניין מחשבים הנדסאים תעשייה וניהול
6300154 - 03 תחבורה תחבורה פרלי דיקינסון
6300156 - 03 קורסים במחשבים ומינהל
6300157 - 03 מדיקה המכללה לרפואה משלימה
6300206 - 03 לשכת המנכ"ל
6300208 - 03 אגף נכסים ובינוי
6300210 - 03 אגף מינהל ומשק
6300212 - 03 אגף הרפואה
6300214 - 03 דובר מדא
6300214 - 03 מחלקה בינלאומית
6300222 - 03 משרדי המרכז
6300231 - 03 מחלקת כח אדם
6300244 - 03 מחלקת ביקורת נציב תלונות
6300247 - 03 עוזר דובר מדא
6300252 - 03 אגף נכסים ובינוי
6300257 - 03 מחלקת חירום
6300272 - 03 מחלקת גזברות
6300288 - 03 אגף הכספים
6300333 - 03 יד אליהו
6300444 - 03 יד אליהו
6300444 - 03 סניף יד אליהו
6300502 - 03 אביגדור זינברג
6300577 - 03 זיגלר הרברט צבי
6300660 - 03 משרדים בית גיל הזהב" מרכזיה
6300699 - 03 הנהלת חשבונות
6300754 - 03 אריאלי יגאל
6300777 - 03 אחזקה הנהלת חשבונות
6300800 - 03 מכירות משרדים בית גיל הזהב" מרכזיה
6300830 - 03 מרפאה תרבות רווחה משק אחזקה הנהלת חשבונות
6300870 - 03 משק אחזקה הנהלת חשבונות
6300879 - 03 רווחה משק אחזקה הנהלת חשבונות
6300880 - 03 תרבות רווחה משק אחזקה הנהלת חשבונות
6300888 - 03 בית גיל הזהב" מרכזיה
6300888 - 03 גיל הזהב בית גיל הזהב מרכזיה