מספר טלפון


6301057 - 03 מרחב משק
6301111 - 03 הנהלת החברה
6301111 - 03 שיכון ובינו אחזקות בע"מ הנהלת החברה
6301111 - 03 שיכון ובינוי ניהול (4791) בע"מ הנהלת החברה
6301207 - 03 חטב סינגאלובסקי
6301207 - 03 חטיבת סינגאלובסקי
6301212 - 03 אורט עש א סינגאלובסקי בית ספר תיכון וחטיבת ביניים
6301212 - 03 אורט עש א סינגלובסקי תיכון
6301221 - 03 תיכון סינגאלובסקי
6301333 - 03 אורט ישראל המרכז הפדגוגי ביד סיני
6301370 - 03 השתלמויות למורים
6301515 - 03 עובדים בע"מ משרד ראשי שיכון
6301515 - 03 עובדים בע"מ שיכון
6301580 - 03 סקום סקולר נינל
6301584 - 03 אור ים