מספר טלפון


6303011 - 03 יד אליהו
6303066 - 03 פקס) יד) אליהו
6303106 - 03 מסחרי 'שחרור חבילות מסחריות' תהלי'
6303162 - 03 פקס) דואר) שליחים יפו
6303204 - 03 פקס) דואר) שליחים יפו
6303204 - 03 שירותים מהירים
6303212 - 03 סניף חבילות
6303221 - 03 מנהל מחוזי סניפים
6303225 - 03 בינוי ולוגיסטיקה
6303233 - 03 פניות הציבור חלוקת
6303249 - 03 שירות עקוב אחרי
6303253 - 03 לשכת מנהל שירותי מיון ארציים
6303254 - 03 מחלקת כח אדם
6303258 - 03 מחלקת כח אדם
6303261 - 03 תחבורה שירותים מהירים
6303267 - 03 פניות הציבור חלוקת
6303272 - 03 מנהל מחוז חלוקת
6303272 - 03 חלוקת דואר מרכז
6303276 - 03 לשכת מהנדס הרשות
6303277 - 03 מנהל מחוזי מיון
6303285 - 03 בינלאומי תא והמרכז
6303290 - 03 מנהל שיווק
6303291 - 03 מנהל תחום דואר בינלאומי
6303299 - 03 מנהל מחוזי סניפים
6303310 - 03 מנהל מרחב ת"א והמרכז לשכת
6303315 - 03 מנהל שיווק
6303333 - 03 דואר מודיעין
6303338 - 03 שליחים ממסר 4 דואר
6303343 - 03 תל כביר
6303361 - 03 תביעות ערעורים
6303362 - 03 תביעות ערעורים
6303363 - 03 כללית 'מנהל התחנה' מזכירות
6303366 - 03 כללי מכס מודיעין
6303368 - 03 היצוא יחידת
6303369 - 03 מכס מכס חבילות
6303370 - 03 צוות מעריכים ממונה
6303376 - 03 תל כביר
6303377 - 03 חבילות מחלקת
6303382 - 03 חבילות סניף
6303383 - 03 סניף חבילות
6303396 - 03 תחום דואר בינלאומי מנהל
6303400 - 03 בינלאומי תא והמרכז
6303409 - 03 בינלאומי תא והמרכז
6303422 - 03 פניות הציבור חלוקת
6303448 - 03 מנהל פניות הציבור
6303458 - 03 מנהל פניות הציבור
6303463 - 03 נוה חן
6303469 - 03 דוורים פקס) אשנבים) אשנבים אשנבים גבעתיים סניף הנשיא
6303481 - 03 פקס) דוורים) דוורים דוורים פקס) אשנבים) אשנבים אשנבים גבעתיים סניף הנשיא
6303502 - 03 פקס) דואר) שליחים יפו
6303531 - 03 פקס) דואר) שליחים ממסר 4
6303534 - 03 אשנבים אשנבים גבעתיים סניף הנשיא
6303535 - 03 השוק (פקס) הדר יוסף
*630355 - 03
*630356 - 03
*630359 - 03
*630366 - 03
*630367 - 03
*630368 - 03