מספר טלפון


6381104 - 03 (פקס) מוסך מרכזי
6381111 - 03 בני משה קרסו בע"מ ההנהלה המרכזית
6381111 - 03 קרסו בני משה בע"מ ההנהלה המרכזית
6381111 - 03 "רנו מכוניות בני משה קרסו
6381116 - 03 בני משה קרסו בע"מ
6381146 - 03 מחלקת שירות
6381146 - 03 מחלקת שירות
6381160 - 03 הנהלת חשבונות קופה מרכזית
6381160 - 03 הנהלת חשבונות
6381170 - 03 יחידת המחשב
6381182 - 03 חניון מחלקת מכירות
6381189 - 03 פקס) להזמנת) חלפים
6381189 - 03 (פקס) הזמנת רכב
6381410 - 03 'פקס'
6381515 - 03 שרותים פיננסיים בע"מ אלבר
6381520 - 03 'פקס'
6381555 - 03 ציי רכב בע"מ אלבר
6381818 - 03 לשכת שפירים
6381900 - 03 (פקס) מוקד שירות יטוחים נסיעות לחול
6381911 - 03 תורן סוכניות ביטוח בע"מ מרכזיה
6381940 - 03 מוקד שירות יטוחים נסיעות לחול