מספר טלפון


6382020 - 03 הלוח הארצי בע"מ
6382020 - 03 לוח העיר
6382222 - 03 תבל תשדורת בינלאומית לישראל בע"מ מוקד שרות
6382288 - 03 הום סינמה הזמנת סרטים בטלפון
6382409 - 03 הנהלה תבל תשדורת בינלאומית לישראל בע"מ מוקד שרות
6382444 - 03 הנהלה כללית
6382626 - 03 כלל תשגיר בע"מ טרנס
6382626 - 03 סחר בע"מ טרנסכלל
6382626 - 03 ערובה ארצי ישראליים בע"מ מחסני
6382626 - 03 סוכני מכס ומשולחים בינלאומיים תשגיר בע"מ
6382828 - 03 ברית פקוח לקואופרציה החקלאית העובדת בע"מ