מספר טלפון


6387000 - 03 בר זיו רביד סוכנות לבטוח בע"מ
6387001 - 03 'פקס'
6387111 - 03 'מח תביעות
6387111 - 03 'מח תביעות חובה חבויות
6387171 - 03 מחלקת שמאים
6387200 - 03 אגף חשבונות אלמנטרי
6387232 - 03 מנהלת סניף דן
6387272 - 03 מנהלת מחוז מרכז והדרום
6387300 - 03 מחלקת בקורת פנים
6387333 - 03 מחלקת מחשב
6387373 - 03 מנהלת סניף מרכז
6387400 - 03 מנהלת סניף
6387444 - 03 מנהלת אגף אלמנטרי
6387447 - 03 מחלקת גביה אלמנטרי
6387474 - 03 מנהלת סניף
6387500 - 03 מחלקת ביטוח חיים
6387555 - 03 אגף ביטוח חיים מנהלת
6387575 - 03 משפטית ומזכירת החברה יועצת
6387600 - 03 אגף שיווק והדרכה
6387666 - 03 מנהלת אגף ביטוח משנה ותעשיה
6387667 - 03 אגף ישירים ותעשיה
6387676 - 03 פקס) כללי) עמדת מחלקת שמאים
6387700 - 03 עמדת מחלקת שמאים
6387722 - 03 מנהלת אגף כספים
6387777 - 03 כלל חברה לביטוח בע"מ מרכזיה ומשרד ראשי
6387777 - 03 מנהלת אגף ביטוח חיים
6387788 - 03 אגף מינהל
6387878 - 03 לשכת מנכל
6387920 - 03 מערכות פיננסיות '1995' בע"מ ניולוק
6387999 - 03 בטח בע"מ סוכנויות ביטוח