מספר טלפון


6389111 - 03 ישיר זהב קשר
6389119 - 03 ששון וקול קול
6389222 - 03 ישיר לאהבה קו
6389338 - 03 איץ אן אי
6389500 - 03 ההנהלה (פקס) משקי הנגב בע"מ אג' שתופית מרכזית לחקלאות בע"מ
6389506 - 03 קניות מזכירות ההנהלה (פקס) משקי הנגב בע"מ אג' שתופית מרכזית לחקלאות בע"מ
6389507 - 03 בקורת פנים
6389510 - 03 מזכירות ההנהלה (פקס) משקי הנגב בע"מ אג' שתופית מרכזית לחקלאות בע"מ
6389520 - 03 הנהלת החשבונות
6389525 - 03 גזברות הנהלת החשבונות
6389534 - 03 מחסן בקורת פנים
6389538 - 03 אב הבית
6389555 - 03 הדיקלאים אגודה שיתופית בע"מ
6389590 - 03 (פקס) משקי הנגב בע"מ אג' שתופית מרכזית לחקלאות בע"מ
6389595 - 03 משקי הנגב בע"מ אג' שתופית מרכזית לחקלאות בע"מ
6389595 - 03 סיפן סעד מפעל לייצור ושווק יריעות
6389595 - 03 שער הנגב המשרד של המועצה האזורית שבאשקלון
6389622 - 03 (פקס) גן תוכנות חשב
6389631 - 03 גן תוכנות חשב
6389955 - 03 מכירת רכב
6389955 - 03 מכירת פקס) סניף) תל אביב
6389960 - 03 הנהלה פקס) הזמנות) חו"ל
6389967 - 03 'מח טכנית
6389967 - 03 'מח טכנית
6389977 - 03 הזמנות חול
6389977 - 03 הזמנות חול
6389990 - 03 פקס) הנהלה) הנהלה פקס) הזמנות) חו"ל
6389992 - 03 פקס) הזמנות) חו"ל
6389999 - 03 באדג'ט השכרת רכב בע"מ מרכזיה
6389999 - 03 דומיקאר בע"מ מרכזיה