מספר טלפון


6405016 - 03 המכון להיסטוריה ותרבות של אמריקה הלטינית
6405070 - 03 למקצועות הבריאות ביה"ס
6405126 - 03 החוג לאוטורינולארינגולוגיה א א ג
6405126 - 03 החוג להרדמה וטיפול נמרץ
6405126 - 03 החוג לכירורגיה
6405135 - 03 הנהלת חשבונות
6405146 - 03 פקס) לשכת הדיקאן ראש המנהל) תקציבנית ומזכירות תואר שלישי
6405252 - 03 קורסים השתלמויות והתמחויות
6405417 - 03 החוג לגיניקולוגיה ומילדות
6405417 - 03 החוג להמטולוגיה
6405417 - 03 החוג לפסיכיאטריה
6405417 - 03 החוג לרפואה שיקומית
6405452 - 03 פרוייקט פרייס
6405506 - 03 מנהל המחלקה לשירותי קוראים
6405516 - 03 הנהלת חשבונות
6405534 - 03 מרכז החישובים (הבין אוניברסיטאי (מחבא
6405550 - 03 משרד הרישום והקבלה מידע למועמדים
6405610 - 03 מזכירות סטודנטים תואר ראשון ושני
6405936 - 03 תוכנית לימודי נשים
6405976 - 03 פקס) מזכירות) סטודנטים תואר ראשון ושני