מספר טלפון


6407045 - 03 מתאם מערכות מידע
6407055 - 03 השאלה השאלה ספריה בית הספר לחינוך
6407063 - 03 מנהל המחלקה לשירותים טכניים ותאום מערכות
6407064 - 03 מדור קיטלוג
6407065 - 03 אולם אור קולי
6407066 - 03 השאלה בינספרייתית
6407082 - 03 לשכת סגן נשיא ודקאן למחקר
6407152 - 03 מכון לאסטרונומיה עש ריימונד ובברלי סאקלר
6407193 - 03 מרכז ללימודים בינלאומיים עש מוריס א קוריאל
6407200 - 03 אירועים ארהב קנדה ומזכירת חבר הנאמנים
6407205 - 03 המרכז להדרכה והשתלמות מורים
6407253 - 03 אירוח אירועים ארהב קנדה ומזכירת חבר הנאמנים
6407257 - 03 ראש מנהל הפקולטה ע רמה למנהל וכספים
6407277 - 03 הנהלה "פוקוס מועדון הסטודנטים פאב
6407310 - 03 מרפאת שיניים אורתודונטיה
6407314 - 03 תכנית שיווק
6407320 - 03 מזכירות המדרשה לתארים מתקדמים
6407321 - 03 אגודת הסטודנטים לרפואה בתכנית האלקטיב לסטודנטים מחול
6407377 - 03 על לחקר המח' ע"ש אדמס מרכז
6407388 - 03 מעבדת המחשבים
6407430 - 03 מזכירות בטאונים ומרכז מינרבה
6407453 - 03 ועד עובדים סגל אקדמי בכיר
6407454 - 03 ועד עובדים סגל אקדמי בכיר
6407456 - 03 מרפאת שיניים אורתודונטיה
6407464 - 03 "פוקוס מועדון הסטודנטים פאב
6407555 - 03 ממונה על הבטיחות
6407575 - 03 מרכז לחיזוי טכנולוגי ובין תחומי
6407628 - 03 החוג לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה
6407654 - 03 יור אגודת הסטודנטים
6407655 - 03 מדס מוקד לוח המודעות
6407662 - 03 דלפק הקבלה של אגודת הסטודנטים
6407666 - 03 החדשה של אוניברסיטת ת"א אגודת הסטודנטים
6407666 - 03 הסטודנטים החדשה אגודת
6407673 - 03 מורים 'פקס' מזכירות
6407683 - 03 מרכז על לאקולוגיה וסביבה עש פורטר
6407726 - 03 מזכירות סטודנטים לרפואה לימודים קליניים
6407738 - 03 לחשבונאות 'פקס' החוג
6407739 - 03 התנהגות ארגונית תכנית
6407741 - 03 'פקס'
6407742 - 03 מערכות מידע תכנית
6407756 - 03 לניתוח ותחזית טכנולוגית מרכז בינתחומי
6407760 - 03 מרכז תמיכה
6407774 - 03 המכון לחקר החברה וכלכלה עש הורוביץ
6407827 - 03 החוג לתקשורת
6407832 - 03 אוסף וינר
6407836 - 03 החוג ללימודי מזרח אסיה
6407841 - 03 מתאם מערכות מידע
6407851 - 03 לניהול 'פקס' החוג
6407852 - 03 'פקס'
6407858 - 03 מדור קטלוג ומיון
6407917 - 03 ספרית מהלמן למדעי היהדות המכון לחקר התפוצות
*640796 - 03
*640797 - 03
*640798 - 03