מספר טלפון


6451100 - 03 (פקס) המימד החדיש תוכנה בע"מ
6451111 - 03 המימד החדיש תוכנה בע"מ
6451305 - 03 לביא יצחק וצילי
6451306 - 03 רודשטין דויד ויפה
6451308 - 03 קורניק פנינה
6451308 - 03 שחל מינה
6451310 - 03 פיש ברונו
6451319 - 03 כרמי מרדכי
6451322 - 03 בלנקיטני שמעון
6451325 - 03 ציקלר ישראל ויוספה
6451330 - 03 בן אשר אליא ונורה
6451333 - 03 בית אבות משען נאות אפקה
6451333 - 03 נאות אפקה בית אבות משען
6451341 - 03 נפחא דוד
6451342 - 03 זינגר (אסתר (אדה
6451346 - 03 סלוצקי אסתר
6451348 - 03 רוטמן אלפרד
6451350 - 03 מזיא רבקה
6451359 - 03 מרטינגר סוניה
6451363 - 03 יוכבד פרס
6451373 - 03 ברוניסלבה אברמוביץ
6451381 - 03 ברוש נחמיה ואסתר
6451388 - 03 וצלר חוה בית אבות משען
6451390 - 03 אלנתן מרים
6451404 - 03 אלוני רות
6451409 - 03 חנה 'אניה' אבני
6451410 - 03 קירשמן דבורה אדריכלית
6451417 - 03 האוסמן מרים
6451422 - 03 שחל מינה
6451425 - 03 לוש ליבר ובלה
6451429 - 03 לחמן חדוה
6451431 - 03 סודנסקי דבורה
6451434 - 03 ולצר מלכה
6451436 - 03 שפירא מרימוביץ רחל
6451438 - 03 דרור כרמיה
6451442 - 03 גולן לילי
6451445 - 03 ירוד ישעיהו
6451448 - 03 גבהרדט עזרא ומלה
6451452 - 03 כהנא שכטר ד"ר דבורה רופאת נשים
6451461 - 03 דרוג בלה ומשה
6451462 - 03 וולפר חנה בית אבות משען בנאות אפקה
6451465 - 03 הפנר פרומה
6451468 - 03 ינובסקי רות
6451515 - 03 "גולף רשת בתי אופנה
6451515 - 03 כיתן תשלובת כיתן בע"מ הדר יוסף
6451522 - 03 הדר יוסף
6451687 - 03 הדר יוסף
6451804 - 03 בן אליעזר עמנואל
6451806 - 03 לחמן רוחמה
6451807 - 03 שמואלי קטיה
6451808 - 03 קאופר מרים בית אבות משען
*645181 - 03
*645182 - 03
*645185 - 03
*645186 - 03
*645187 - 03
*645193 - 03
*645194 - 03
*645195 - 03