מספר טלפון


6458080 - 03 בינת תקשורת מחשבים
6458080 - 03 קבוצת רד בינת
6458080 - 03 רד בינת
6458181 - 03 תקשורת מחשבים בע"מ רד
6458282 - 03 חוגלה שיווק'1982' בע"מ מרכזיה דבורה הנביאה האגיס טיטולים
6458282 - 03 בע"מ מרכזיה דבורה הנביאה חוגלה שווק '1982'
6458458 - 03 אוויה תקשורת ישראל בע"מ
6458515 - 03 רד התקני רשתות עתידים בנין
6458555 - 03 רדלן רדלמן צבי
6458585 - 03 פקס) עתידים) מס
6458640 - 03 אינטראיסט בע"מ
6458777 - 03 איסטרוניקס בע"מ כללי מרכזיה
6458833 - 03 הנהלה
6458838 - 03 מרכזיה
6458844 - 03 לוואצה אספרסו פוינט מרכז הזמנות ארצי מי עדן
6458844 - 03 לווצה אספרסו לוואצה אספרסו פוינט מרכז הזמנות ארצי מי עדן
6458888 - 03 בע"מ' שירות ללקוחות קיימים מי עדן" 'שמ"ר