מספר טלפון


6461100 - 03 מרכז שירות מתחזקי ציוד
6461101 - 03 מרכז שירות מתחזקי ציוד
6461111 - 03 אגף תפעול מתקן גלילות מרכזיה
6461127 - 03 סוכנות ש מ ן
6461142 - 03 פז חברת נפט
6461163 - 03 פז מוביל
6461212 - 03 משרדים סניף מרכז אביב
6461212 - 03 מכון אי אי ג'י
6461212 - 03 יועצים מחלקת אופטיקה
6461217 - 03 טיפול בית
6461222 - 03 מכון עיניים ארצי
6461225 - 03 בדיקת שדה ראיה
6461257 - 03 חדר ניתוח עיניים
6461260 - 03 מכון עיניים ארצי
6461444 - 03 נוה אביבים
6461515 - 03 משרדים סניף רמת אביב ג אחימאיר אבא
6461523 - 03 מעבדה משרדים סניף רמת אביב ג אחימאיר אבא
6461524 - 03 ושרותי משרד התחייבויות
6461525 - 03 פיזיוטרפיה מעבדה משרדים סניף רמת אביב ג אחימאיר אבא
6461527 - 03 חדר אחיות
6461530 - 03 חברים חדשים רישום
6461566 - 03 משלימה רפואה
6461594 - 03 שרף גלית
6461600 - 03 נכי צהל המרכז ארגון
6461600 - 03 צהל ארגון נכי צה"ל המרכז נכי
6461601 - 03 לשכת יור האירגון
6461603 - 03 מנהל קרן נכי
6461604 - 03 הנהלת חשבונות ספקים
6461609 - 03 מבקר האירגון
6461610 - 03 מנהל אגף כספים ומינהל
6461630 - 03 מנהל הבית
6461632 - 03 הנהלת חשבונות
6461633 - 03 מחלקת חברים
6461635 - 03 מנהל אגף ספורט
6461636 - 03 מנהל אגף התרבות
6461646 - 03 ארגון נכי צהל הנהלה ראשי
6461646 - 03 בית הלוחם מרכז ספורט שיקום וחברה אירגון נכי צהל
6461646 - 03 נכי צהל ארגון נכי צהל הנהלה ראשי
6461651 - 03 מכון פיזיוטרפיה
6461652 - 03 מכון כושר גופני
6461653 - 03 מודיעין ומלתחה
6461654 - 03 מנהלת משק
6461655 - 03 מנהל אגף אחזקה
6461657 - 03 קניות ומחסן
6461720 - 03 פקס) איינשטין) איינשטין אחוזת בית פרוייקטים מיוחדים
6461777 - 03 איינשטין אחוזת בית פרוייקטים מיוחדים
6461888 - 03 איינשטין מרכז הדרכה