מספר טלפון


6503222 - 03 נאות שושנים
6503333 - 03 יעל דרומה" '1987' בע"מ אביב
6503333 - 03 שיגור אביב
6503400 - 03 מ מ חברה לסחר ושרותי הובלה מולטימודליים בע"מ
6503411 - 03 מולטי מודליים סחר ושרותי מכס בע"מ
6503434 - 03 (פקס) מ מ חברה לסחר ושרותי הובלה מולטימודליים בע"מ
6503435 - 03 (פקס) מולטי מודליים סחר ושרותי מכס בע"מ
6503635 - 03 הנהלת סקאל
6503636 - 03 הנהלת סקאל
6503638 - 03 פאוור ביט
6503641 - 03 דיוטי פרי סקאל
6503658 - 03 אחים סקאל
6503666 - 03 אחים סקאל
6503666 - 03 סקאל אחים סקאל
6503838 - 03 רוטקס חב' לטקסטיל בע"מ לודזיה
6503838 - 03 חברה לטקסטיל בע"מ חנות המפעל לודזיה רוטקס
6503838 - 03 לודזיה חברה לטקסטיל בע"מ רוטקס
6503839 - 03 בע"מ לודזיה