מספר טלפון


6504000 - 03 בוש לדיקו לדיקו בע"מ כלי עבודה
6504000 - 03 לדיקו בע"מ כלי עבודה
6504200 - 03 משרד קבלה
6504212 - 03 פקס) הנדסת) ייצור
6504217 - 03 הנדסת ייצור
6504220 - 03 מנהל המוסך
6504222 - 03 אגד מוסך מרכזיה
6504231 - 03 'מח רישוי
6504232 - 03 מנהל טכני
6504242 - 03 'מח קשר ארצית
6504245 - 03 שמאי אוטובוסים
6504252 - 03 'מח אחזקת מוסכים
6504257 - 03 'מח רדיו ואלקטרוניקה
6504263 - 03 מנהל מחסן חלקים
6504290 - 03 פקס) מנהל) מחסן חלקים
6504400 - 03 'מח הקצבות
6504404 - 03 בית דפוס אגד
6504409 - 03 פקס) בית דפוס) אגד
6504414 - 03 פקס) מחסן) ציוד
6504422 - 03 הזמנות חו"ל
6504430 - 03 קבלת סחורה
6504433 - 03 מנהל מח' קניות
6504440 - 03 פקס) מחסן) מרכזי
6504444 - 03 מחסן מרכזי ארצי
6504450 - 03 'מח תקינה
6504455 - 03 מחסן ציוד
6504466 - 03 קנין אוטומכניקה
6504477 - 03 קנין מחסן ציוד
6504484 - 03 מחסן כרטיסים
6504488 - 03 קנין מחסן מרכב
6504499 - 03 פקס) קנין) מחסן ציוד
6504800 - 03 נאות שושנים