מספר טלפון


6506000 - 03 אל און סינטק טכנולוגיות מתקדמות בע"מ מרכזיה
6506000 - 03 סינטק טכנולוגיות מתקדמות בע"מ מרכזיה
6506003 - 03 אל און סינטק טכנולוגיות מתקדמות בע"מ מרכזיה
6506027 - 03 מכירות אל און סינטק טכנולוגיות מתקדמות בע"מ מרכזיה
6506028 - 03 שיווק ופתרונות
6506040 - 03 תוכנה ועוד בע"מ
6506060 - 03 סינטק מחשבים בע"מ
6506090 - 03 סינטק מערכות ותקשורת בע"מ מכירות
6506100 - 03 שירות סינטק מערכות ותקשורת בע"מ מכירות
6506200 - 03 חולון חולון גבעת שמואל
6506666 - 03 כלל חברה לביטוח בע"מ
6506767 - 03 גוטמן ברזילי (3891) בע"מ
6506768 - 03 (פקס) גוטמן ברזילי (3891) בע"מ