מספר טלפון


6509000 - 03 סטארקום גולד בע"מ
6509111 - 03 שרות התעסוקה לשכת עבודה
6509200 - 03 זיקה מפעלי אלקטרודות בע"מ
6509999 - 03 תוצאות הגרלה