מספר טלפון


*651600 - 03
*651601 - 03
*651602 - 03
*651603 - 03
*651604 - 03
*651605 - 03
*651606 - 03
*651607 - 03
*651608 - 03
*651609 - 03
*651610 - 03
*651611 - 03
*651612 - 03
*651613 - 03
*651614 - 03
*651615 - 03
*651616 - 03
*651617 - 03
*651618 - 03
*651619 - 03
*651620 - 03
*651621 - 03
*651622 - 03
*651623 - 03
*651624 - 03
*651625 - 03
*651626 - 03
*651627 - 03
*651628 - 03
*651629 - 03
*651630 - 03
*651631 - 03
*651632 - 03
*651633 - 03
*651634 - 03
*651635 - 03
*651636 - 03
*651637 - 03
*651638 - 03
*651639 - 03
*651640 - 03
*651641 - 03
*651642 - 03
*651643 - 03
*651644 - 03
*651645 - 03
*651646 - 03
*651647 - 03
*651648 - 03
*651649 - 03
6516503 - 03 קליימן בלה
6516504 - 03 פרלשיון יורי
6516505 - 03 יצחקיאן חביב ונגה
6516506 - 03 שקד שלמה ומלכה
6516507 - 03 קרביץ רחל
*651651 - 03
*651652 - 03
*651653 - 03
*651654 - 03
*651655 - 03
*651656 - 03
*651657 - 03
*651658 - 03
*651659 - 03
*651660 - 03
*651661 - 03
*651662 - 03
*651663 - 03
*651664 - 03
*651665 - 03
*651666 - 03
*651667 - 03
*651668 - 03
*651669 - 03
*651670 - 03
*651671 - 03
*651672 - 03
*651673 - 03
*651674 - 03
*651675 - 03
*651676 - 03
*651677 - 03
*651678 - 03
*651679 - 03
*651680 - 03
*651681 - 03
*651682 - 03
*651683 - 03
*651684 - 03
*651685 - 03
*651686 - 03
*651687 - 03
*651688 - 03
*651689 - 03
*651690 - 03
6516911 - 03 שמיר מרים ואורי
6516912 - 03 ברש דיאנה ודוד
6516914 - 03 אליאס אריאל
6516915 - 03 ברזלי סימה ושלמה
*651692 - 03
*651693 - 03
*651694 - 03
*651695 - 03
*651696 - 03
*651697 - 03
*651698 - 03
*651699 - 03