מספר טלפון


7679222 - 03 פילת ישראל) בע"מ ניהול משאבי אנוש)
7679222 - 03 מחלקת שירות לקוחות
7679300 - 03 רדוויז ן בע"מ
7679800 - 03 קרית עתידים דבורה הנביאה בנין