מספר טלפון


9180180 - 03 דקולינק אלחוטי בע"מ
9180855 - 03 בית הספר הארצי לעובדי נוער