מספר טלפון


9373111 - 03 חישתיל משתלת נחלים בע"מ מחלקת ירקות
9373112 - 03 הנהלת חשבונות
9373117 - 03 מחלקת יצוא
9373120 - 03 מחלקת נוי
9373141 - 03 משרד ראשי לשכה
9373225 - 03 מחלקת ציוד משרדי ואור קולי
9373232 - 03 מנהל מכירות תרופות
9373237 - 03 המחלקה הרפואית
9373244 - 03 מחסן ציוד רפואי וטכני
9373268 - 03 המחלקה הרפואית גלקסו
9373269 - 03 מחלקת הנהלת חשבונות
9373274 - 03 תעשיות כימיות
9373333 - 03 כ צ ט כימיקלים וציוד טכני בע"מ מרכזייה
9373333 - 03 סי טי אף כ צ ט כימיקלים וציוד טכני בע"מ מרכזייה
9373337 - 03 מחסן חקלאות וציוד טכני
9373344 - 03 מחסן מוצרי צריכה
9373346 - 03 מחסן תרופות
9373350 - 03 מחלקת שרות ציוד משרדי ואור קולי
9373444 - 03 קניאל חב' ישראלית לקופסאות בע"מ
9373600 - 03 חברת חיב מוקד
9373700 - 03 הזמנת תרופות
9373737 - 03 ניאופרם בע"מ
9373770 - 03 (פקס) מחלקה רפואית
9373777 - 03 מחלקה רפואית
*937380 - 03
9373810 - 03 הנהלת שירותי הסיעוד
9373811 - 03 הנהלה רפואית
9373869 - 03 מחלקת יום
9373886 - 03 שירות סוציאלי
9373888 - 03 בית רבקה המרכז הרפואי גריאטרי
9373888 - 03 המרכז "הרפואי גריאטרי "בית רבקה
9373892 - 03 פיזיוטרפיה ההנהלה האדמיניסטרטיבית
9373893 - 03 ריפוי בעיסוק