מספר טלפון


9385050 - 03 שרות מחלקת
9385100 - 03 אוכל חדר
9385107 - 03 מרכז המשק
9385108 - 03 עינת קבוץ מזכירות
9385109 - 03 לימון אירועים
9385109 - 03 בשטחים המעובדים
9385115 - 03 סוכנות דאר
9385115 - 03 עינת סוכנות דואר
9385115 - 03 פקס) קיראון) דואר שליחים מוקד קיראון
9385118 - 03 מזכיר עינת קבוץ מזכירות
9385119 - 03 בת ים
9385122 - 03 בית האוכל
9385128 - 03 הנהלת חשבונות
9385130 - 03 מאפיה עין בר
9385136 - 03 מאפיה עין בר
9385144 - 03 נעלי סופר אלונית
9385153 - 03 מוסך ביהס האזורי מעבר
9385157 - 03 תעשיות מזון מעדני בר
9385167 - 03 תעשיות מזון מעדני בר
9385171 - 03 מדורסקי חביבה
9385171 - 03 רז יונה
9385174 - 03 מרפאה מרפאה הנהלת חשבונות
9385174 - 03 נטפים בית הבד
9385175 - 03 מרפאה הנהלת חשבונות
9385186 - 03 תעשיות מזון מעדני בר
9385191 - 03 סופר אלונית
9385204 - 03 מהרם שחר ופיני
9385205 - 03 גולן עפרה
9385206 - 03 טבקאי פרידה
9385207 - 03 קליר ערה
9385208 - 03 רוים איה
*938521 - 03
*938522 - 03
*938523 - 03
*938524 - 03
*938525 - 03
*938526 - 03
9385270 - 03 גרונר לאה
9385271 - 03 תמיר ניר
*938530 - 03
9385310 - 03 טמיר יהודית ויעקב
9385312 - 03 אינדיג חייקה ועזרא
9385313 - 03 פינגרהוט זהבה ואברהם
9385315 - 03 אגדי נחה
9385316 - 03 גרנות טל
9385319 - 03 פז עידית ואיתן
*938532 - 03
*938533 - 03
9385343 - 03 אוברקוביץ גליה
9385343 - 03 גולדמן אייל
9385343 - 03 להב גומר
9385352 - 03 עשת נורית
9385356 - 03 קיבוץ מעבר אפק אזורי
9385356 - 03 ביהס האזורי מעבר
9385357 - 03 ביהס האזורי מעבר
9385358 - 03 רונן יעל
9385359 - 03 גולדברג מיכל
*938536 - 03
*938537 - 03
9385380 - 03 שני דני
9385383 - 03 זינגר נועם
9385384 - 03 אפשטיין מיכל
9385385 - 03 בר אור תמר
9385386 - 03 סטודיו די אם
9385389 - 03 גולן עדי
*938539 - 03
*938540 - 03
*938541 - 03
*938542 - 03
*938543 - 03
*938544 - 03
*938545 - 03
*938546 - 03
*938547 - 03
*938548 - 03
*938549 - 03
*938550 - 03
*938574 - 03
*938577 - 03