מספר טלפון


9391212 - 03 פתח תקוה
9391244 - 03 'פקס'
9391246 - 03 סניף יהוד
9391303 - 03 פקס) פתח) תקוה
9391310 - 03 סניף פתח תקוה
9391515 - 03 הטכנית המחלקה
9391816 - 03 'פקס' מזכירות
9391818 - 03 פתח תקוה מודיעין כללי סניף
9391919 - 03 שעות קבלת קהל מודיעין
9391920 - 03 'פקס' גביה
*939195 - 03
9391961 - 03 ילדים קצבת
9391962 - 03 לידה דמי לידה מענק
9391963 - 03 ילד נכה שירותים מיוחדים ניידות
9391964 - 03 כללית נכות
9391965 - 03 עבודה ואיבה נפגעי