מספר טלפון


9395050 - 03 אלטק בע"מ מפעל מעגלים מודפסים ייצור פיתוח ושיווק
9395055 - 03 אלטק בע"מ מפעל מעגלים מודפסים ייצור פיתוח ושיווק
9395111 - 03 פתח תקוה
9395215 - 03 מעבדה מכון רנטגן
9395251 - 03 מרכזית מרפאה
9395259 - 03 ההרשמה משרד
9395275 - 03 מכון רנטגן
9395309 - 03 מעבדה
9395337 - 03 מינהלת פתח תקוה
9395350 - 03 משפחה מרפאת
9395357 - 03 להמש' טיפול ומעקב היחידה
9395382 - 03 מרפאת משפחה
9395516 - 03 (פקס) איתורית שרותי תקשורת בע"מ חטיבת הקשר
9395555 - 03 איתורית שרותי תקשורת בע"מ חטיבת הקשר
9395555 - 03 רוטקום בע"מ מזכירות
9395578 - 03 מכירות (פקס) איתורית שרותי תקשורת בע"מ חטיבת הקשר
9395777 - 03 פתח תקוה
9395903 - 03 מופת מועדון תרבות ובידור
9395927 - 03 מופת מועדון תרבות ובידור
9395946 - 03 קופת האולם
9395955 - 03 מועצת פועלי פתח תקוה