מספר טלפון


9716000 - 03 הנוסע המתמיד
9716111 - 03 אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ משרד ראשי נת בן גוריון לוד
9716470 - 03 תש"ת מפעלי תיירות ושרותי תעופה בע"מ
9716855 - 03 מטענים משרד מלון הילטון