מספר טלפון


6015002 - 04 עתאמלה מוסא
6015005 - 04 דאחלה מוסא מוחמד
6015006 - 04 פהד טנוס חב' לבינוי ופיתוח בע"מ
6015007 - 04 אבו זלאם אסמאעיל
6015008 - 04 רשיד נסיעות בע"מ
6015010 - 04 סן סת טורס בע"מ
6015013 - 04 סן סת טורס בע"מ
6015014 - 04 שחאדה אוסאמה
6015015 - 04 עולם האלום
6015016 - 04 קעואר סנא
6015018 - 04 חמודי סבח
*601502 - 04
*601503 - 04
*601504 - 04
*601505 - 04
6015060 - 04 מקורות חברת המים
6015061 - 04 חנן נצרת שרותי בית ורווחה בע"מ
6015062 - 04 בלאן סאהר
6015063 - 04 עווית סאמר אליאס
6015065 - 04 איליה נוסקוב
6015067 - 04 נאדרה חטיב
*601507 - 04
*601508 - 04
6015092 - 04 עבבד זעאתרה
6015093 - 04 ולהשתלמות ולשרותי חינו' המכון להכשרה
6015094 - 04 בנימין פינטו
6015095 - 04 נגאר עראפת
6015096 - 04 זועבי עזמי
6015103 - 04 אמאל יוסף
6015104 - 04 ארגון וניהול פרויקטים מרמנת
6015106 - 04 מלונות נצרת החדשים
6015106 - 04 מלונות (נצרת החדשים שנת 0002 (7991
*601511 - 04
*601512 - 04
*601513 - 04
6015140 - 04 גן ילדים
6015141 - 04 גן ילדים
6015150 - 04 בסול עדנאן סלים שילוח אקספרס צפון 0002
6015151 - 04 דינוב ראובן
6015155 - 04 דניאל יעקבי
6015156 - 04 פורטנו יצחק
6015161 - 04 לוי רמי ודפנה
6015171 - 04 לוי רמי ודפנה
6015189 - 04 דאהר ג'סאן
6015222 - 04 רובין אתי שרותי ביטוח והחזרי
6015222 - 04 שילובים פיננסיים רובין אתי שרותי ביטוח והחזרי
6015223 - 04 רובין אתי שרותי ביטוח והחזרי
6015333 - 04 מלר סמיון
6015444 - 04 אחים עיסאוי סחר כללי בע"מ
6015445 - 04 אחים עיסאוי סחר כללי בע"מ
6015454 - 04 דגן עמית ושלומית
6015511 - 04 רחליס דר אלכס
6015522 - 04 סלאמה וליד
6015533 - 04 סוכנויות ושיווק בע"מ אמיגו
6015544 - 04 חסן ראוד
6015551 - 04 דודאי שמוליק ומירב
6015552 - 04 עסקים חמים הזדמנויות עסקיות בישראל ובעולם אהוד שקד
6015553 - 04 (פקס) עסקים חמים הזדמנויות עסקיות בישראל ובעולם אהוד שקד
6015555 - 04 נובוסטי הגליל בע"מ
6015556 - 04 חיימוביץ מיכאל ישראל
6015559 - 04 שחם גיא ושושי
*601558 - 04
*601559 - 04
*601560 - 04
*601566 - 04
*601577 - 04
*601588 - 04
*601599 - 04