מספר טלפון


6028200 - 04 פלאזה מלון מרכזיה
6028200 - 04 מלון פלאזה פלאזה מלון מרכזיה
6028200 - 04 פלאזה ראה לשעבר מריוט פלאזה
6028201 - 04 מרכזיה מרקיור מלון
6028211 - 04 מזכירות מנכל
6028217 - 04 מכירות הזמנות הזמנות הזמנות מרכזיה מרקיור מלון
6028235 - 04 הזמנות מרכזיה מרקיור מלון
6028333 - 04 נצרת עילית
6028355 - 04 פקס) נצרת) עילית
6028533 - 04 נצרת מטולה מטולה פקס) מגדל) העמק
6028555 - 04 פקס) נצרת) נצרת מטולה מטולה פקס) מגדל) העמק
6028600 - 04 רנסנס רמות כפר הנופש אחים גוזלן בע"מ
6028600 - 04 רנסנס נצרת מלון
6028655 - 04 רנסנברג אוטו
6028888 - 04 אי מ מ ס בית חולים אנגלי
6028888 - 04 בית חולים אנגלי אי מ מ ס בית חולים אנגלי
6028888 - 04 אי (מ מ ס (בית חולים האנגלי