מספר טלפון


6062000 - 04 (פקס) נופש כפרי משרד
6062001 - 04 מרפסת משרד הנופש
6062020 - 04 מבנה מרכזיה
6062050 - 04 מרכז משק
6062060 - 04 מרכז משק מזכירה
6062070 - 04 גזבר מועדון גיל הזהב
6062110 - 04 מזכירת פנים
6062111 - 04 שלוחות קבוצה
6062128 - 04 הודים בית אימון
6062131 - 04 שומר (שער (מרכזית לילה
6062132 - 04 מסגריה מדגה הודים בית אימון
6062133 - 04 נגריה פקס) מסגריה) מסגריה מדגה הודים בית אימון
6062134 - 04 נוי נגריה פקס) מסגריה) מסגריה מדגה הודים בית אימון
6062143 - 04 בית מדרש
6062168 - 04 (פקס) שלטרון שילוט אלקטרוני
6062169 - 04 בית הנהח אולם ייצור
*606217 - 04
*606218 - 04
6062190 - 04 וייס שאול וזיוה
6062191 - 04 דיגורקר שמעון ונורה
6062192 - 04 קין מנחם וחיה
6062200 - 04 נופש כפרי משרד
6062201 - 04 טלפון ציבורי
*606221 - 04
*606222 - 04
*606223 - 04
*606224 - 04
6062253 - 04 נצר גדעון
6062256 - 04 שרפ נורמן וג'ון
6062257 - 04 שכטר אברהם וציפורה
6062258 - 04 חייקין פרץ ואורה
6062259 - 04 פרידליך אברהם ורחל
*606226 - 04
6062270 - 04 עמית משה ואביטל
6062271 - 04 פרס יחצק ורות
6062272 - 04 סימון נתן ומלכה
6062273 - 04 ביאלה אברהם ומרים
6062274 - 04 ורקר יהודה וחוה
6062278 - 04 כפרי אורית
6062280 - 04 גנות בועז ונטע
6062282 - 04 בלום יונתן
6062286 - 04 שווק חול
6062287 - 04 אהרוני אפרים וטובה
6062288 - 04 גודל מאיר ויחיאלית
6062289 - 04 לרנר ברל ובת שבע
*606229 - 04
*606230 - 04
6062310 - 04 ברמן עמית
6062313 - 04 פרלשטיין רויטל וצייגר נעמה
6062315 - 04 גידל רעות
6062317 - 04 גידל ליאת
6062318 - 04 ליטנר הילה
6062319 - 04 זלוטניק יוני
6062320 - 04 ליטנר דורון
6062323 - 04 אדלר דוד
6062324 - 04 סמסון אלון
6062325 - 04 גלסר ישראל
6062326 - 04 ריפקינד אולגה
6062327 - 04 כהנא חנה
6062333 - 04 רותם ישראל ומרים
6062334 - 04 כהן מאיר ולאה
6062335 - 04 לופסקי שמחה
6062336 - 04 גודמן אברהם ושרה
6062337 - 04 בן שלום אשר וולה
6062339 - 04 זלוטניק שלום ושושנה
*606234 - 04
*606235 - 04
*606236 - 04
*606237 - 04
*606238 - 04
*606239 - 04
*606250 - 04
*606255 - 04
*606260 - 04
*606261 - 04
*606262 - 04
*606263 - 04
*606264 - 04
*606265 - 04
*606266 - 04
*606267 - 04
*606268 - 04
*606269 - 04
*606277 - 04
*606280 - 04
*606281 - 04
*606282 - 04
*606283 - 04
*606284 - 04
*606287 - 04
*606290 - 04
*606291 - 04
*606292 - 04
*606293 - 04
*606294 - 04
*606295 - 04
*606296 - 04
*606297 - 04
*606298 - 04
*606299 - 04