מספר טלפון


6129222 - 04 גבעת אולגה
6129600 - 04 אגף החינוך
6129601 - 04 החינו' אגף
6129602 - 04 אגף החינוך
6129607 - 04 רישום בתי ספר וגנים
6129608 - 04 מדור רישום בתי ספר וגנים
6129609 - 04 מדור רישום בתי ספר וגנים
6129610 - 04 מדור הסעים
6129611 - 04 העיריה מבקר
6129612 - 04 חינוך מיוחד
6129615 - 04 אחזקת מבני חינוך ציבורים
6129616 - 04 בטיחות בדרכים
6129619 - 04 מחלקת גני ילדים
*612962 - 04
6129630 - 04 מדור הסעים
6129631 - 04 אחזקת מבני חינוך ציבורים