מספר טלפון


6177000 - 04 איתמר מדיקל (7991) בע"מ
6177111 - 04 החקלאי פרדס חנה תיכון
6177331 - 04 מחלקת חינוך
6177334 - 04 רעות יסודי ממלכתי
6177334 - 04 רעות בית ספר יסודי ממלכתי
6177335 - 04 רעות אולפן למחול
6177335 - 04 רעות בית ספר יסודי ממלכתי
6177340 - 04 גוונים מרכז אזורי
6177340 - 04 גוונים בית ספר מקיף מרכז אזורי מנשה
6177351 - 04 מילוא רעות אולפן למחול
6177352 - 04 מיליא מילוא רעות אולפן למחול
6177357 - 04 אולפן למחול
6177358 - 04 אולפן למחול
6177600 - 04 למדא קרוסינג בע"מ