מספר טלפון


6447070 - 04 מגדל העמק
6447323 - 04 מגדל העמק
6447333 - 04 מגדל העמק
6447355 - 04 פקס) מגדל) העמק
6447777 - 04 ווישי ישראל צפון