מספר טלפון


6675500 - 04 (פקס) אחוזת אוהלו מרכז אירוח (סמינרים וכנסים כנרת (קבוצה
6675526 - 04 אחוזת אוהלו מרכז אירוח (סמינרים וכנסים כנרת (קבוצה
6675527 - 04 אחוזת אוהלו מרכז אירוח (סמינרים וכנסים כנרת (קבוצה
6675555 - 04 אחוזת אוהלו מרכז אירוח (סמינרים וכנסים כנרת (קבוצה