מספר טלפון


8301104 - 04 לחיילים משוחררים הכוונה
8301334 - 04 המכון הלאומי לשיקום נפגעי ראש מרכז שפיצר לשיקום
8301334 - 04 מכון המכון הלאומי לשיקום נפגעי ראש מרכז שפיצר לשיקום
8301352 - 04 (פקס) המכון הלאומי לשיקום נפגעי ראש מרכז שפיצר לשיקום