מספר טלפון


8428002 - 04 טוטוקרד בע"מ
8428007 - 04 בלנק דוד
8428008 - 04 מנטל גולדשטיין ד"ר יולנדה רופאת שיניים
8428012 - 04 תל עד שבב בע"מ
8428013 - 04 תל עד שבב בע"מ
8428015 - 04 (פקס) עתיד השמת עובדים בע"מ
8428016 - 04 דרעי אור ודוד
8428020 - 04 אדם יבוא ושווק מטהרי מים בע"מ
8428026 - 04 מאיר שולמן
8428036 - 04 גדליה ארז
8428037 - 04 מילניום בע"מ יטד
8428042 - 04 אלי רוזנסקי
8428043 - 04 דיפו בע"מ חוצות המפרץ אלקטרו
8428044 - 04 בלוך דב חניון לב המפרץ מפרץ חיפה
8428046 - 04 (פקס) מנהל מחלקת ארגון וכח אדם
8428050 - 04 אזרד פנינה ומשה
8428053 - 04 דאבול גוסלין
8428056 - 04 גרמפל אספיר
8428058 - 04 זוקו בע"מ
8428060 - 04 בלוך דב
8428068 - 04 זוקו בע"מ
8428074 - 04 תאוס חברה לציוד 1965 בע"מ מכתש
8428076 - 04 מכתש תאוס חברה לציוד 5691 בע"מ
8428082 - 04 קרית חיים
8428083 - 04 פרו ישראל בע"מ ביו
8428085 - 04 פרו" ישראל בע"מ "ביו
8428087 - 04 פרו ישראל בע"מ ביו
8428093 - 04 הכל לקירור י צ בע"מ
8428097 - 04 נלי ושמואל מילשטיין
8428098 - 04 מוסך העידן לב ארי בע"מ
8428099 - 04 מנטל חיים
8428101 - 04 מחלבנה בע"מ
8428102 - 04 שותפות ייקבי ברקן שווק והפצה (5991) בע"מ
8428106 - 04 עאמר סליבא
*842811 - 04
8428120 - 04 יורי דשנים פ סולל בונה דולניקוב
8428121 - 04 ויאדסלב בבישב
8428122 - 04 אשר אורנשטיין
8428126 - 04 פקס) רחמיאל ד"ר) עדי מומחה לניתוחי פה ולסתות
8428129 - 04 חמו אברהם
*842813 - 04
*842814 - 04
8428153 - 04 סיריוטי אורית ושלמה
8428157 - 04 רזומובסקי איזבלה ופבל
8428159 - 04 מאיוסט רונן
8428160 - 04 העסקית הצפונית בע"מ המכללה
8428161 - 04 איתי שטיין ליאון סיקולסקי
8428166 - 04 פלקוביץ לאה
8428169 - 04 טל ויזל
8428172 - 04 בע"מ א אורמדיק
8428174 - 04 קרדשטיין ישראל וחינקה
8428176 - 04 יס ברזילי מוצרי פרסום בע"מ
8428177 - 04 קרקופולסקי ד"ר קלרה ומשה
8428178 - 04 גליק גיל
*842818 - 04
*842819 - 04
*842820 - 04
*842821 - 04
*842822 - 04
*842823 - 04
*842824 - 04
*842825 - 04
*842827 - 04
*842828 - 04
*842829 - 04
*842830 - 04
*842831 - 04
*842832 - 04
*842833 - 04
*842834 - 04
*842835 - 04
*842837 - 04
*842838 - 04
*842839 - 04
*842840 - 04
*842842 - 04
*842844 - 04
*842848 - 04
*842849 - 04
*842855 - 04
*842858 - 04
*842865 - 04
*842866 - 04
*842868 - 04
*842872 - 04
*842879 - 04
*842881 - 04
*842882 - 04
*842883 - 04
*842884 - 04
*842886 - 04
*842887 - 04
*842888 - 04
*842889 - 04