מספר טלפון


8461001 - 04 מחלקת שיווק
8461010 - 04 יערית תיירות ונופש בע"מ תיירות פנים
8461020 - 04 תיירות חוץ
8461111 - 04 תוצרת מזון ישראלית בע"מ יצרני בלובנד תלמה
8461500 - 04 חדר בקרה
8461501 - 04 חדר בקרה
8461511 - 04 פרויקטים ופיתוח
8461512 - 04 משרד טכני
8461521 - 04 מעבדת איכות
8461535 - 04 אחזקה חדר בקרה
8461537 - 04 חשמליה אחזקה חדר בקרה
8461538 - 04 מכשיריה חשמליה אחזקה חדר בקרה
8461540 - 04 רכש מחסן טכני
8461545 - 04 משאבי אנוש
8461550 - 04 שער מעבדת איכות
8461555 - 04 גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ מרכזיה
8461563 - 04 הנהלה מנכל גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ מרכזיה
8461565 - 04 מנכל גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ מרכזיה
8461567 - 04 מנהל מסחרי
8461570 - 04 מחסן מוצרים
8461572 - 04 מחסן טכני
8461580 - 04 משק משרד טכני
8461591 - 04 מחשבים ותקשורת
8461700 - 04 גרסיוסו בע"מ
8461801 - 04 מחסן פקס) מחלקת) מעליות
8461802 - 04 מחלקת תברואה וחשמל
8461803 - 04 מחלקת מעליות
8461806 - 04 'מח מכירות ייעוץ
8461883 - 04 מיזוג אויר מרכזי מחלקת